co to je?

Tupler Technique®

program vytvořila Julie Tupler, diplomovaná zdravotní sestra, certifikovaná porodní instruktorka a instruktorka fitness ve Spojených státech. Julie už přes dvacet let vyučuje a dále rozvíjí tento unikátní program na léčbu diastázy u žen, mužů i dětí. Je autorkou dvou knih - Maternal Fitness (Cvičení v těhotenství ) a Lose Your Mummy Tummy (Zbavte se bříška po porodu), obě dostupné v angličtině. Zároveň natočila pět DVD. Je členkou výboru ve třech organizacích Fit Pregnancy, Women's Health Foundation a Women's Sports Foundation a je také častým řečníkem na zdravotních a fitness konferencích. Julie je mezinárodně uznávána jako přední odborník na rehabilitaci diastázy.

Tupler Technique® je jediná účinná metoda na léčbu diastázy ověřená výzkumem. Výzkum byl proveden na Kolumbijské univerzitě v roce 2002. Výsledky prokázaly, že ženy, které cvičily cviky TuplerTechnique®, měly menší rozestup než kontrolní skupina, která tato cvičení dělat neměla. (Journal of Women’s Health Physical Therapy, Volume 29, No. 1, Spring, 2005)

Cílem Tupler Technique® je zhojit oslabené vazivo, které spojuje nejzevnější břišní svaly. Jak se vazivo stává silnější a mělčí, tak se svaly přibližují postupně zpátky k sobě.

TUPLER TECHNIQUE® PROGRAM JE ZALOŽEN NA 4 KROCÍCH

K dosažení nejlepších výsledků je třeba dělat všechny 4 kroky programu:

01

Cviky v sedě a leže

02

Stahování speciálním pásem

03

Zapojení příčného břišního svalu

04

Správné vstávání, lehání a sedání

Program postupuje v průběhu 18 týdnů. Během prvních šesti týdnů se doporučuje nedělat žádný jiný typ sportovních aktivit nebo cvičení. Je třeba cvičit cviky Tupler Technique® a vhodná je pouze rychlá chůze a jízda na rotopedu. Během této doby je důležité umožnit vazivové tkáni, aby se hojila a posílila, a naučit se používat příčný břišní sval při každodenních činnostech.

V 6. týdnu programu se pak naučíte, jak začlenit Tupler Technique® do běžného pravidelného cvičení a jak ho upravit, aby se udržely výsledky dosažené při uzavírání diastázy. Do 18. týdne se potom postupně přidává počet opakování cviků Tupler Technique ® a pracuje se na správném držení těla tak, aby příčný břišní sval fungoval během celého dne a všech aktivit co nejlépe. Pokud neuzavřete diastázu do 18. týdnů, je potřeba dále pokračovat v programu.

Diastáza může být uzavřena kdykoliv u kohokoliv!

Hojení vaziva je založeno na dvou věcech: umístění do lepší pozice a ochrana oslabené tkáně. Nošení speciálního pásu Diastasis Rehab Splint® po celou dobu léčby umístí roztažené vazivo do užší pozice a zbaví ho tahu. Díky tomu se vazivo může hojit. Nošení pásu lze přirovnat k nošení sádry na zlomené kosti. Zlomenina se stejně tak hojí nepřetržitým udržováním kosti u sebe, aby její části srostly.

Pro ochranu vaziva je zase nutné se vyhnout aktivitám, které vazivo natahují nebo na něj vyvíjejí vnitrobřišní tlak, případně tlak zvenku. Právě proto je důležité posílit příčný břišní sval. Musí být dostatečně silný na to, abyste ho byli schopni zapojit při běžných tělesných funkcích (kýchání, kašel, smrkání, vyměšování apod.) a také při běžných denních činnostech (např. ohýbání, zvedání dětí nebo těžkých předmětů). Některým aktivitám byste se měli vyhnout. Například nošení dětského nosítka na břiše nebo pozice na všech čtyřech způsobují tlak na vazivo. Podobně nejsou vhodné aktivity jako plavání nebo prohýbání v zádech při pozici mostu – jsou to činnosti, u kterých se rozpínají žebra a natahuje vazivo. V neposlední řadě je nutné se vyhnout křížovým pohybům jako například tenis nebo golf.

Diastáza může být uzavřena kdykoliv u kohokoliv! Nejde to ale samozřejmě ze dne na den. Budete-li každý den opakovat všechny čtyři kroky tohoto programu, zpozorujete první známky nápravy už během tří týdnů. To vás inspiruje, abyste dokázali diastázu uzavřít. Tupler Technique® prospívá vaší páteři, bříšku i svalům pánevního dna.

Co dále

Zaujala vás Tupler Technika?

Začněte cvičit Tupler Techniku doma a dejte sbohem diastáze

vyberte si jeden ze základních balíčků a začněte cvičit do 3 dnů

Osobní trénink je nejlepší cesta, jak začít s Tupler Technikou

začněte cvičit pod dohledem trenérky a nastavte si správné návyky pro cvičení doma

Nechte si poradit a domluvte si konzultaci s vyšetřením břicha